...

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China en vormt een onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG). Het doel van acupunctuur is ziektes voorkomen en genezen. In de TCG werkt men vanuit de gedachte dat lichamelijke en geestelijke klachten worden veroorzaakt door verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Met acupunctuur worden deze verstoringen hersteld door het aanprikken van acupunctuurpunten met behulp van steriele naalden, welke dan enige tijd ter plaatse blijven.  Door het stimuleren van welbepaalde punten op het lichaam of de schedel gaat de energie in de energiebanen beter stromen. Die energiebanen noemen we in de Traditionele Chinese Geneeskunde de meridianen. Deze meridianen zijn op energetisch niveau met de organen verbonden waardoor de acupuncturist de mogelijkheid heeft de organen gezonder te maken, de immuniteit te verhogen en geest en lichaam te harmoniseren. Uiteraard geven naaldenprikken ook prikkels door aan het zenuwstelsel, dat daarop reageert met allerlei regulerende effecten.

Grondige kennis van de TCG kan de acupuncturist helpen om te komen tot combinaties van te prikken punten. Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek louter om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat.  Zo stimuleert acupunctuur het zelfregulerend vermogen van het lichaam. Er wordt hierbij steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en zodoende niet enkel gewerkt op symptomen.