...

Tarieven:

Intake en eerste behandeling:

65,-
 • (circa 75 minuten)

Vervolgbehandeling:

60,-
 • (circa 60 minuten)

Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur

 • Ik ben als therapeut aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA), deze wordt door de meeste zorgverzekeraars erkend voor het declareren van acupunctuurbehandelingen.
 • Toch kunnen enkele zorgverzekeraars andere of aanvullende voorwaarden stellen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw eigen zorgverzekeraar.

TIPS EN KLACHTEN

Mijn doel is om de behandeling zo aangenaam mogelijk voor je te maken. Mocht je niet tevreden zijn, dan zoek ik graag samen met je naar een oplossing. Lukt dat niet, dan kun je hulp krijgen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris omdat mijn praktijk voldoet aan alle eisen van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz). Ik ben daarvoor aangesloten bij Stichting Zorggeschil. Kijk hier als je wilt weten hoe de klachtenprocedure werkt.

De behandeling kan worden voldaan via pin of contant.

Praktisch

Openingstijden:

Maandag: 9.00 – 18.00
Dinsdag: 9.00 – 21.00
Woensdag: 9.00 -18.00

Behandelingen zijn steeds op afspraak. Een afspraak maken kan online of telefonisch.

Acupunctuur wordt door de ziektekostenverzekeraars meestal geheel of gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Acupunctuurbehandelingen vallen onder ‘alternatieve geneeswijzen’. Voor vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering betalen cliënten geen verplicht eigen risico of wettelijke bijdrage.

Ik ben als therapeut aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA), deze wordt door de meeste zorgverzekeraars erkend voor het declareren van acupunctuurbehandelingen. Toch kunnen enkele zorgverzekeraars andere of aanvullende voorwaarden stellen. Raadpleeg bij twijfel altijd uw eigen zorgverzekeraar.

Klik op de link voor het overzicht van de ziektekostenverzekeringen.

Mocht je een keer niet naar een afspraak kunnen komen? Laat het dan minimaal één werkdag van tevoren weten. Wanneer je zonder overleg wegblijft, kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Het stellen van een diagnose gebeurt anders dan in de klassieke geneeskunde. Er wordt voor elke patiënt een persoonlijk behandelplan opgemaakt aan de hand van een uitgebreide vragenlijst, de pols wordt beoordeeld en ik bekijk de tong. Daarna bepaal ik aan de hand van  de signaleringen de keuze van de benodigde punten.

De huidige klachten alsook de medische voorgeschiedenis en de lopende of afgeronde behandelingen worden uitgevraagd. Met een aantal bijkomende vragen over de algemene gezondheidstoestand krijg ik een goed beeld van de onderliggende problematiek. Aangezien het verzamelen van alle gegevens enige tijd in beslag neemt, wordt voor een eerste intake en behandeling minstens 1 uur gereserveerd.

Acupunctuur werkt cumulatief, m.a.w. het effect bouwt zich van behandeling tot behandeling op. Afhankelijk van de aard van de aandoening zijn er meer of minder behandelingen nodig  om verbetering te verkrijgen.
Vaak geldt de volgende regel: “Hoe acuter de klacht, hoe sneller er resultaat bereikt wordt.” Bij chronische klachten zullen er vaak in eerste instantie veranderingen optreden op andere vlakken, terwijl de primaire symptomen, waarvoor de behandeling is gestart, nog niet verdwenen zijn.

 • betere slaapkwaliteit
 • meer bewustwording van zintuiglijke en lichamelijke gewaarwordingen
 • emoties worden intenser beleefd
 • meer energie
 • meer rust en balans
 • verbeterde stoelgang

Tijdens de intake wordt er besproken met welk interval de volgende behandelingen dienen plaats te vinden alsook de geschatte duur die nodig is om tot herstel te komen.

Hoe langer een probleem er al is, hoe meer behandelingen er nodig zijn om het probleem op te lossen. Acute klachten zijn veelal sneller te genezen dan chronische. De algemene conditie van het lichaam bepaalt hoe snel het lichaam herstelt van ziekte.

Hoe ernstiger of complexer de klachten, hoe meer behandelingen er meestal nodig zijn. Dit kan betekenen dat je bij aanvang frequenter moet komen, bv 2x/week, om het herstelproces op gang te brengen of dat een behandelplan over meerdere maanden wordt verspreid.

Er kunnen tijdens de behandeling beperkte bijwerkingen optreden. Deze zijn niet bedreigend voor de gezondheid en van tijdelijke aard.
Hier volgt een lijst van mogelijke bijwerkingen:

 • Het is mogelijk dat u zich onmiddellijk beter gaat voelen, maar het kan ook zijn dat u erg vermoeid raakt en een grote behoefte heeft aan rust. Ook kunnen de klachten in eerste instantie iets verergeren. Deze verergering dient na enkele dagen weer weg te zijn. Het kan helpen om na een behandeling voldoende water te drinken.
 • Vermoeidheid: vermijd zware fysieke en/of mentale inspanningen na een acupunctuurbehandeling en zorg voor voldoende nachtrust
 • Spierpijn: deze sensatie verdwijnt meestal binnen 24 uur.
 • Blauwe plekken: ter hoogte van de aangeprikte punten kunnen kleine onderhuidse bloedinkjes optreden.
 • Onwillekeurige spiersamentrekkingen: dit kan tijdens of na een behandeling optreden in een spier die behandeld wordt, maar evengoed op een andere plek in het lichaam en is van voorbijgaande aard.
 • Licht gevoel in het hoofd: dit kan voorkomen worden door niet (te) snel op te staan na een behandeling of het krijgen van een behandeling op een nuchtere maag. Neem uw tijd om van de behandeltafel te komen en uzelf rustig weer aan te kleden, blijf zo nodig even zitten in de wachtkamer van de acupuncturist tot de klachten verminderen.
 • Ongecontroleerd vrijkomen van emoties: acupunctuur kan zowel fysiek als emotioneel een intense ervaring zijn, waarbij mensen bv tijdens of na een behandeling sneller gaan huilen. Ook bij behandeling van een louter fysieke klacht is een toegenomen emotionele gevoeligheid niet uitgesloten.

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China. Het doel van acupunctuur is ziektes voorkomen en genezen.